Gợi ý hôm nay

THỊT TRÂU GÁC BẾP

5.00 out of 5(2 Đánh giá)
Sản phẩm đã bán: 2

MẬT ONG BẠC HÀ HÀ GIANG

0 out of 5(0 Đánh giá)
Sản phẩm đã bán: 0

CỦ TAM THẤT BẮC

0 out of 5(0 Đánh giá)
Sản phẩm đã bán: 1

THỊT LỢN GÁC BẾP

0 out of 5(0 Đánh giá)
Sản phẩm đã bán: 0

Sản phẩm

Hiển thị 1–12 của 16 kết quả

BÁNH CHƯNG GÙ HÀ GIANG

0 out of 5(0 Đánh giá)
Sản phẩm đã bán: 7
Bánh chưng gù là một loại bánh truyền thống trong nền văn hóa ẩm thực của người Việt Nam. Đây… 30.000 

CHẲM CHÉO HÀ GIANG

5.00 out of 5(3 Đánh giá)
Sản phẩm đã bán: 18
35.000 

CHÈ SHAN TUYẾT CỔ THỤ HÀ GIANG

0 out of 5(0 Đánh giá)
Sản phẩm đã bán: 18
380.000 750.000 

CỦ TAM THẤT BẮC

0 out of 5(0 Đánh giá)
Sản phẩm đã bán: 1
999.000 1.365.000 

HẠT DỔI NẾP TÂY BẮC

0 out of 5(0 Đánh giá)
Sản phẩm đã bán: 0
100.000 

HẠT MẮC KHÉN 

0 out of 5(0 Đánh giá)
Sản phẩm đã bán: 0
50.000 

LẠP XƯỞNG GÁC BẾP

0 out of 5(0 Đánh giá)
Sản phẩm đã bán: 0
250.000 

MẬT ONG BẠC HÀ HÀ GIANG

0 out of 5(0 Đánh giá)
Sản phẩm đã bán: 0
160.000 600.000 

NỤ HOA TAM THẤT

0 out of 5(0 Đánh giá)
Sản phẩm đã bán: 0
169.000 

ỚT GIÓ ĐỒNG VĂN

0 out of 5(0 Đánh giá)
Sản phẩm đã bán: 2
180.000 500.000 

QUẢ ÓC CHÓ

0 out of 5(0 Đánh giá)
Sản phẩm đã bán: 2
80.000 150.000 

RAU NGŨ GIA BÌ

0 out of 5(0 Đánh giá)
Sản phẩm đã bán: 0
60.000