Upload Image...

Chẳm Chéo

Loại gia vị truyền thống của đồng bào dân tộc các vùng Tây Bắc Việt Nam được làm từ nhiều loại gia vị như hạt Dổi, Mắc Khén, lá Chanh, muối Ớt trộn lẫn và đan xen với nhau nên gọi là Chẳm Chéo.

Mua Chẳm chéo Liên hệ hỏi đáp